Psykosyntes - Samtalsterapi - Stresshantering - Coaching - MediYoga

Har du möjlighet att träffas på mottagningen i Åkersberga så ses vi där och annars går det lika bra online viaTeams, FaceTime, Whatsapp eller på telefon.

Bara att höra av dig så bokar vi en tid för en ny början på din livsresa.

Psykosyntes

Psykosyntesens helhetstänk går ut på att kroppen, själen, känslorna och intellektet hänger ihop. Att hitta samspelet och uppnå balans mellan de olika delarna får oss att utvecklas och känna tillfredsställelse. Viljan står i centrum inom psykosyntes och genom att agera utifrån den ökar våra möjligheter att leva det liv vi vill. Det är precis lika viktigt att träna sin vilja som att gå på ett träningspass.


Bakom våra begränsningar, sorger, sår och kriser som vi får genom livet finns massor med utvecklingspotential och möjligheter om man har modet att jobba med sig själv.


För att känna harmoni och leva ett hälsosamt liv behövs känslan av meningsfullhet. Psykosyntesens metoder hjälper dig att hitta din potential, nå dina livsmål och hitta meningen och syftet med ditt liv.


Förutom samtalen används många kreativa metoder inom psykosyntes såsom gestaltning, meditation, rörelse och teckning.


För ca 100 år sedan la läkaren Robert Assagioli grunden för psykosyntesen. Han var först lärjunge och jobbade för Freud men vände sedan psykoanalysen och Freuds idéer ryggen. Han ville se det friska hos varje individ men också räkna in mänskliga uttryck såsom kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet. För att uppnå ett fungerande samspel mellan kropp, själ, känslor och intellekt använde han sig av tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor - från psykoanalys och medicin till filosofi, religion och modern vetenskap.

Stresshantering

Det finns olika typer av stress - yttre och inre, negativ, positiv och överlevnadsstress. Långvarig stress är farligast och kan leda till utmattningsdepression. Oroliga tankar och fysiska faror ger samma stressreaktion i kroppen som i en förlängning kan bli skadligt för hälsan.


Vanliga orsaker till stress är brist på självkontroll, brist på stöd från omgivning och brist på mening med vad vi gör. Oftast orsakas inte stressen av problemet i sig utan tolkningen av det som händer och av våra orimliga krav på oss själva och från vår omgivning.


Om man fortsätter i samma mönster blir resultatet oftast detsamma och därför är det viktigt att bryta, göra förändringar och lära sig att sätta gränser. Det första steget i stresshantering är att bli medveten och lära känna kroppens varningssignaler.


Dessa signaler kan vara tecken på stress:


 • Trötthet
 • Dålig sömn
 • Lättirriterad
 • Smärta
 • Hjärtklappning
 • Huvudvärk
 • Spänd i nacke och axlar
 • Bita ihop käkarna
 • Ångest
 • Mentalt låg
 • Social, fysisk eller psykisk utmattning
 • Återkommande förkylningar
 • Minnesförlust
 • Acne
 • Viktökning eller minskning


Är det dags att ta kommandot över ditt liv och välja ett liv med mening, harmoni och närvaro?

Samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi är en god investering i dig själv. Samtalsterapin kan hjälpa dig om du har behov av att komma ur en djup livskris, släppa taget om gamla trauman, sorger och sår för att leva ett liv i harmoni. Du kanske har allt man kan önska sig men ändå känner saknad av mening i ditt liv.


Det är individuellt varför man vill gå i samtalsterapi och kan vara orsaker som att:


 • Få stärkt självkänsla
 • Få bättre relationer
 • Bli bättre på att hantera konflikter
 • Komma ur en kris
 • Komma ur stress och utmattning
 • Bryta begränsande beteendemönster
 • Längtan efter förändring i livet
 • Få större självinsikt


Jag möter dig med närvaro, respekt och empati. Fokus ligger på att lyssna in dina behov och jobba med att stärka din vilja. Förutom samtalsterapi kan jag använda mig av guidade meditationer och gestaltning. Det beror på vad som passar och känns bekvämt för dig i din utveckling.


Samtalsterapi hjälper dig att göra de nödvändiga förändringarna för att leva det liv du önskar. När livet känns som mörkast skapas ofta möjligheter för något nytt och bättre.

Coaching

Med målfokuserad vägledning coachar jag dig att hitta din egen kraft för att uppnå det du önskar och drömmer om. Det kan handla om allt från ett livsavgörande beslut eller känslan av att du kört fast i livet och kommit till en återvändsgränd. Vi tittar på möjligheter för att finna vägen ut och nå dit du vill. Om du begränsas av återkommande beteendemönster så kikar vi på bakomliggande orsaker för att uppnå förändring.


Min coachingteknik är inkännande och går ut på att lyssna in dig, inspirera och stärka din tro på dig själv. Vi jobbar tillsammans för att hitta din fulla potential och motivation för att lyckas.


Coachingen bygger på din vilja till förändring!

MediYoga

MediYoga är en terapeutisk yogaform som sätter igång kroppens egna självläkningssystem och utgår från kundaliniyogan. Denna yogaform är mjuk, lugn och inkännande och läker kroppen fysiskt, mentalt och emotionellt. Det finns många vetenskapliga studier som visar på goda resultat för såväl utbrändhet, migrän, hjärtbesvär, ätstörningar, parkinson och olika former av ryggproblem.


Läs mer om forskning här:  http://sv.mediyoga.com/forskning/svensk-forskning/


Varmt välkommen på torsdagar

kl 18.30 - 19.45.


2022 startar yogan den 3/2